Překlad textu v oboru: osvětlovací technika

Hledáte odborného překladatele pro obor: osvětlovací technika? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - osvětlovací technika - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - osvětlovací technika – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do španělštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor osvětlovací technika)

Právní překlady : Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní právo, Odvolání, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smlouva, Dokumenty

Technické překlady : Prohlášení o shodě, Návod k použití, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technologické postupy, Norma, Příručka, Technická zpráva, Odborný text, Manuál, Certifikát

Všeobecné překlady : Vědecké práce, Abstrakt, Videa, Dopis, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Životopisy, Novinové články, Email, Diplomové práce

Ekonomické překlady : Akcie, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Rozvahy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní výkazy

Prezentační překlady : Prezentace, Reklama, Webové stránky, Letáky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, PPC reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Průvodce, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady : Živnostenský list, Vysvědčení, Oddací list, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Certifikát, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Stanovy, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Diplom, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Rozsudek, Plná moc, Apostila

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor