Překlad textu v oboru: ortopedie

Hledáte odborného překladatele pro obor: ortopedie? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - ortopedie - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - ortopedie – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do španělštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor ortopedie)

Technické překlady : Návod k použití, Norma, Technologické postupy, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text, Příručka, Certifikát, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Manuál

Prezentační překlady : Prezentace, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Reklama, Tiskoviny, Knihy, Průvodce, Katalog, Webové stránky, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady : Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní uzávěrky

Soudní překlady, úřední překlady : Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Norma, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Odvolání, Diplom, Certifikát, Úmrtní list, Oddací list, Průkaz totožnosti, Apostila, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Vysvědčení, Rozsudek, Živnostenský list, Společenská smlouva, Plná moc, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné překlady : Diplomové práce, Vědecké práce, Email, Životopisy, Dopis, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Abstrakt, Novinové články, Bakalářské práce, Videa

Právní překlady : Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání, Smlouva, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Právní dokumenty, Dokumenty

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor