Překlad textu v oboru: obuvnictví

Hledáte odborného překladatele pro obor: obuvnictví? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - obuvnictví - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - obuvnictví – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do polštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor obuvnictví)

Právní překlady : Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Odvolání, Dokumenty, Občanské právo

Technické překlady : Manuál, Norma, Technologické postupy, Příručka, Návod k použití, Návod k obsluze, Certifikát, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text

Ekonomické překlady : Výroční zprávy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Audity projektů, Rozvahy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady : Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Plná moc, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Oddací list, Norma, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Stanovy, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Rodný list, Certifikát, Potvrzení o studiu

Prezentační překlady : Prezentace, Inzertní a PR články, Knihy, Katalog, PPC reklama, Tiskoviny, Letáky, Průvodce, Webové stránky, Reklama, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady : Novinové články, Diplomové práce, Videa, Dopis, Firemní korespondence, Vědecké práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Email, Překlady webových stránek, Životopisy

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor