Překlad textu v oboru: obrábění kovů a plastů

Hledáte odborného překladatele pro obor: obrábění kovů a plastů? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - obrábění kovů a plastů - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - obrábění kovů a plastů – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do maďarštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor obrábění kovů a plastů)

Právní překlady : Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU, Odvolání, Žaloba, Dokumenty, Právní dokumenty

Prezentační překlady : Katalog, Prezentace, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Letáky, Tiskoviny, Knihy, PPC reklama, Průvodce, Reklama, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady : Ekonomické analýzy, Audity projektů, Akcie, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní výkazy

Všeobecné překlady : Životopisy, Abstrakt, Videa, Novinové články, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Dopis, Diplomové práce, Email, Vědecké práce, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady : Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Diplom, Plná moc, Úmrtní list, Společenská smlouva, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Rozsudek, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Živnostenský list, Rodný list, Vysvědčení, Norma, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Apostila, Revizní zpráva, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Stanovy

Technické překlady : Manuál, Odborný text, Návod k použití, Technická zpráva, Technologické postupy, Norma, Příručka, Certifikát, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor