Překlad textu v oboru: obchod

Hledáte odborného překladatele pro obor: obchod? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - obchod - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - obchod – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do maďarštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor obchod)

Ekonomické překlady : Dluhopisy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Akcie, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy

Technické překlady : Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Manuál, Technologické postupy, Certifikát, Odborný text, Příručka, Norma, Revizní zpráva, Návod k použití

Právní překlady : Směrnice EU, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Občanské právo, Odvolání

Prezentační překlady : PPC reklama, Prezentace, Tiskoviny, Letáky, Billboardy a plakáty, Katalog, Knihy, Inzertní a PR články, Reklama, Webové stránky, Průvodce

Všeobecné překlady : Novinové články, Videa, Bakalářské práce, Diplomové práce, Abstrakt, Vědecké práce, Dopis, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Email, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady : Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Stanovy, Průkaz totožnosti, Plná moc, Rodný list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Společenská smlouva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Diplom, Odvolání, Notářský zápis, Úmrtní list, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Norma

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor