Překlad textu v oboru: normy

Hledáte odborného překladatele pro obor: normy? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - normy - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - normy – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do španělštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor normy)

Technické překlady : Návod k použití, Odborný text, Manuál, Technická zpráva, Příručka, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Norma

Právní překlady : Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo

Ekonomické překlady : Rozvahy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Prezentační překlady : Prezentace, Knihy, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Průvodce, PPC reklama, Katalog, Letáky, Reklama, Inzertní a PR články

Soudní překlady, úřední překlady : Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Certifikát, Vysvědčení, Společenská smlouva, Odvolání, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Zakladatelská listina, Rozsudek, Vysvědčení, Soudní žaloba, Plná moc, Rodný list, Diplom, Apostila

Všeobecné překlady : Životopisy, Dopis, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Bakalářské práce, Novinové články, Videa, Vědecké práce, Email, Abstrakt

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor