Překlad textu v oboru: naftařský průmysl

Hledáte odborného překladatele pro obor: naftařský průmysl? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - naftařský průmysl - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - naftařský průmysl – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do španělštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor naftařský průmysl)

Právní překlady : Občanské právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní podmínky

Technické překlady : Certifikát, Prohlášení o shodě, Norma, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Příručka, Technická zpráva, Manuál, Technologické postupy, Návod k použití

Prezentační překlady : Prezentace, Webové stránky, Katalog, Reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Letáky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Tiskoviny, Průvodce

Ekonomické překlady : Audity projektů, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Všeobecné překlady : Diplomové práce, Email, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Životopisy, Novinové články, Videa, Abstrakt, Vědecké práce, Dopis, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady : Vysvědčení, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Notářský zápis, Diplom, Živnostenský list, Oddací list, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Soudní žaloba, Rodný list, Odvolání, Stanovy, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Rozsudek

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor