Překlad textu v oboru: mikrobiologie

Hledáte odborného překladatele pro obor: mikrobiologie? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - mikrobiologie - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - mikrobiologie – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do maďarštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor mikrobiologie)

Všeobecné překlady : Novinové články, Firemní korespondence, Dopis, Životopisy, Email, Abstrakt, Vědecké práce, Diplomové práce, Bakalářské práce, Videa, Překlady webových stránek

Právní překlady : Občanské právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Smlouva, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní právo, Dokumenty

Ekonomické překlady : Účetní výkazy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Rozvahy

Technické překlady : Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k použití, Technologické postupy, Manuál, Odborný text, Certifikát, Norma, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva

Prezentační překlady : Katalog, Letáky, Webové stránky, Prezentace, PPC reklama, Reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce, Inzertní a PR články, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady : Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Norma, Rodný list, Rozsudek, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Stanovy, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Oddací list, Soudní žaloba, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Společenská smlouva, Úmrtní list, Notářský zápis, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Plná moc, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor