Překlad textu v oboru: metalurgie

Hledáte odborného překladatele pro obor: metalurgie? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - metalurgie - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - metalurgie – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do francouzštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor metalurgie)

Technické překlady : Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Manuál, Technologické postupy, Odborný text, Návod k použití, Norma, Certifikát, Prohlášení o shodě

Právní překlady : Smlouva, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Odvolání, Dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní právo

Ekonomické překlady : Výběrová řízení, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy

Prezentační překlady : Letáky, Knihy, Prezentace, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Reklama, Webové stránky, Inzertní a PR články, Katalog, PPC reklama, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady : Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Vysvědčení, Oddací list, Revizní zpráva, Diplom, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Notářský zápis, Odvolání, Apostila, Úmrtní list, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Norma, Stanovy, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné překlady : Diplomové práce, Firemní korespondence, Videa, Dopis, Překlady webových stránek, Životopisy, Email, Bakalářské práce, Novinové články, Vědecké práce, Abstrakt

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor