Překlad textu v oboru: mechanika

Hledáte odborného překladatele pro obor: mechanika? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - mechanika - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - mechanika – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do italštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor mechanika)

Ekonomické překlady : Daňové formuláře, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy, Akcie, Audity projektů

Prezentační překlady : PPC reklama, Billboardy a plakáty, Reklama, Inzertní a PR články, Katalog, Webové stránky, Knihy, Tiskoviny, Letáky, Průvodce, Prezentace

Technické překlady : Odborný text, Norma, Příručka, Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze, Manuál, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva

Právní překlady : Právní dokumenty, Obchodní právo, Dokumenty, Odvolání, Žaloba, Obchodní podmínky, Smlouva, Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace

Soudní překlady, úřední překlady : Pracovní smlouva, Vysvědčení, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Oddací list, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Živnostenský list, Stanovy, Odvolání, Vysvědčení, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Diplom, Rodný list, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Norma

Všeobecné překlady : Videa, Novinové články, Životopisy, Dopis, Email, Abstrakt, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Vědecké práce, Diplomové práce

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor