Překlad textu v oboru: marketing

Hledáte odborného překladatele pro obor: marketing? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - marketing - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - marketing – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do španělštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor marketing)

Právní překlady : Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU

Technické překlady : Revizní zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Odborný text, Příručka, Norma, Návod k použití, Manuál, Technická zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady : PPC reklama, Prezentace, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Webové stránky, Průvodce, Katalog, Reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Letáky

Všeobecné překlady : Videa, Abstrakt, Novinové články, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Diplomové práce, Dopis, Email

Ekonomické překlady : Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Akcie, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady : Vysvědčení, Diplom, Certifikát, Norma, Stanovy, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Plná moc, Vysvědčení, Živnostenský list, Rodný list, Odvolání, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Společenská smlouva

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor