Překlad textu v oboru: management

Hledáte odborného překladatele pro obor: management? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - management - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - management – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do maďarštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor management)

Všeobecné překlady : Překlady webových stránek, Vědecké práce, Bakalářské práce, Diplomové práce, Abstrakt, Novinové články, Dopis, Životopisy, Email, Firemní korespondence, Videa

Prezentační překlady : PPC reklama, Reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Katalog, Webové stránky, Průvodce, Tiskoviny, Letáky, Knihy, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady : Dluhopisy, Audity projektů, Daňové formuláře, Akcie, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Právní překlady : Žaloba, Občanské právo, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smlouva, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání

Soudní překlady, úřední překlady : Plná moc, Vysvědčení, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Notářský zápis, Živnostenský list, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Apostila, Pracovní smlouva, Odvolání, Společenská smlouva, Diplom, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Norma, Vysvědčení, Oddací list, Revizní zpráva, Rodný list

Technické překlady : Návod k použití, Technická zpráva, Manuál, Certifikát, Odborný text, Návod k obsluze, Příručka, Norma, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor