Překlad textu v oboru: logistika

Hledáte odborného překladatele pro obor: logistika? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - logistika - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - logistika – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do italštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor logistika)

Prezentační překlady : Billboardy a plakáty, Webové stránky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog, Letáky, Průvodce, PPC reklama, Prezentace, Reklama, Knihy

Všeobecné překlady : Dopis, Firemní korespondence, Email, Videa, Novinové články, Abstrakt, Vědecké práce, Bakalářské práce, Životopisy, Diplomové práce, Překlady webových stránek

Ekonomické překlady : Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy

Právní překlady : Odvolání, Obchodní právo, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Žaloba

Technické překlady : Revizní zpráva, Návod k použití, Norma, Odborný text, Technická zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Příručka, Prohlášení o shodě, Certifikát, Manuál

Soudní překlady, úřední překlady : Zakladatelská listina, Apostila, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Certifikát, Oddací list, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Rodný list, Stanovy, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Úmrtní list, Rozsudek, Norma, Notářský zápis, Plná moc, Diplom, Pracovní smlouva

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor