Překlad textu v oboru: letectví

Hledáte odborného překladatele pro obor: letectví? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - letectví - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - letectví – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do francouzštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do italštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor letectví)

Technické překlady : Technická zpráva, Příručka, Norma, Manuál, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Odborný text, Technologické postupy, Certifikát, Revizní zpráva

Prezentační překlady : Průvodce, Webové stránky, Knihy, PPC reklama, Reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Katalog, Tiskoviny, Letáky

Právní překlady : Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smlouva, Dokumenty, Odvolání, Žaloba, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady : Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady : Diplom, Rodný list, Úmrtní list, Plná moc, Norma, Soudní žaloba, Notářský zápis, Revizní zpráva, Stanovy, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Vysvědčení, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Certifikát, Oddací list, Apostila, Potvrzení o studiu

Všeobecné překlady : Překlady webových stránek, Email, Novinové články, Videa, Životopisy, Diplomové práce, Vědecké práce, Abstrakt, Dopis, Bakalářské práce, Firemní korespondence

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor