Překlad textu v oboru: laboratorní technika

Hledáte odborného překladatele pro obor: laboratorní technika? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - laboratorní technika - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - laboratorní technika – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do němčiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor laboratorní technika)

Ekonomické překlady : Výroční zprávy, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře

Právní překlady : Obchodní podmínky, Obchodní právo, Občanské právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva

Prezentační překlady : Prezentace, Tiskoviny, Knihy, Letáky, Webové stránky, PPC reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Průvodce, Reklama, Billboardy a plakáty

Technické překlady : Norma, Certifikát, Příručka, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Manuál, Návod k obsluze, Odborný text, Technologické postupy, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady : Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Rodný list, Zakladatelská listina, Norma, Vysvědčení, Odvolání, Certifikát, Diplom, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Apostila, Soudní žaloba, Plná moc, Stanovy, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Společenská smlouva

Všeobecné překlady : Abstrakt, Dopis, Diplomové práce, Videa, Novinové články, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Životopisy, Vědecké práce, Email

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor