Překlad textu v oboru: klimatizace

Hledáte odborného překladatele pro obor: klimatizace? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - klimatizace - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - klimatizace – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do polštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor klimatizace)

Technické překlady : Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Manuál, Technická zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Norma, Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady : Soudní žaloba, Živnostenský list, Stanovy, Vysvědčení, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Certifikát, Rodný list, Diplom, Úmrtní list, Odvolání, Oddací list, Zakladatelská listina, Plná moc, Norma, Vysvědčení, Apostila, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku

Prezentační překlady : Prezentace, Billboardy a plakáty, Průvodce, Webové stránky, Knihy, Tiskoviny, PPC reklama, Reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Katalog

Všeobecné překlady : Vědecké práce, Videa, Životopisy, Diplomové práce, Bakalářské práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Abstrakt, Dopis, Email

Právní překlady : Občanské právo, Směrnice EU, Smlouva, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady : Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Audity projektů, Akcie, Ekonomické analýzy

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor