Překlad textu v oboru: internet

Hledáte odborného překladatele pro obor: internet? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - internet - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - internet – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do polštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do maďarštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor internet)

Ekonomické překlady : Audity projektů, Akcie, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní výkazy, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady : Knihy, Katalog, Letáky, Průvodce, Reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Inzertní a PR články, Prezentace, Billboardy a plakáty, PPC reklama

Technické překlady : Technologické postupy, Manuál, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Norma, Certifikát, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Příručka, Návod k použití

Právní překlady : Obchodní právo, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Smlouva, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Dokumenty, Žaloba

Soudní překlady, úřední překlady : Rozsudek, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Rodný list, Norma, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Diplom, Revizní zpráva, Notářský zápis, Oddací list, Odvolání, Vysvědčení, Apostila, Úmrtní list, Vysvědčení, Společenská smlouva, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát

Všeobecné překlady : Firemní korespondence, Životopisy, Překlady webových stránek, Email, Novinové články, Bakalářské práce, Dopis, Videa, Abstrakt, Diplomové práce, Vědecké práce

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor