Překlad textu v oboru: informační technologie

Hledáte odborného překladatele pro obor: informační technologie? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - informační technologie - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - informační technologie – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do polštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor informační technologie)

Ekonomické překlady : Dluhopisy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Audity projektů, Rozvahy, Akcie, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky

Technické překlady : Návod k použití, Technická zpráva, Odborný text, Příručka, Certifikát, Norma, Návod k obsluze, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál, Revizní zpráva

Prezentační překlady : Reklama, Katalog, Tiskoviny, Knihy, Prezentace, Průvodce, Billboardy a plakáty, Webové stránky, PPC reklama, Letáky, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady : Videa, Novinové články, Abstrakt, Bakalářské práce, Dopis, Vědecké práce, Email, Překlady webových stránek, Životopisy, Firemní korespondence, Diplomové práce

Právní překlady : Obchodní podmínky, Dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Odvolání

Soudní překlady, úřední překlady : Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Vysvědčení, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Rozsudek, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Apostila, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Oddací list, Živnostenský list, Norma, Revizní zpráva, Stanovy, Diplom, Notářský zápis, Odvolání, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor