Překlad textu v oboru: hydraulika

Hledáte odborného překladatele pro obor: hydraulika? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - hydraulika - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - hydraulika – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor hydraulika)

Ekonomické překlady : Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Akcie, Dluhopisy, Účetní výkazy, Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy

Právní překlady : Odvolání, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Občanské právo, Dokumenty, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva

Technické překlady : Technická zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Příručka, Revizní zpráva, Norma, Návod k obsluze, Manuál, Certifikát, Návod k použití, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady : Prezentace, Knihy, Reklama, Webové stránky, Průvodce, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady : Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Diplom, Vysvědčení, Živnostenský list, Apostila, Norma, Plná moc, Oddací list, Stanovy, Rodný list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Odvolání, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné překlady : Email, Abstrakt, Diplomové práce, Vědecké práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Videa, Dopis, Novinové články, Firemní korespondence

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor