Překlad textu v oboru: hutnictví

Hledáte odborného překladatele pro obor: hutnictví? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - hutnictví - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - hutnictví – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor hutnictví)

Technické překlady : Technologické postupy, Odborný text, Norma, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Návod k použití, Revizní zpráva, Příručka, Manuál

Právní překlady : Směrnice EU, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Odvolání, Právní dokumenty, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Žaloba

Ekonomické překlady : Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Akcie, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Prezentační překlady : PPC reklama, Průvodce, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Reklama, Prezentace, Tiskoviny, Webové stránky, Letáky, Katalog, Knihy

Všeobecné překlady : Dopis, Abstrakt, Email, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Životopisy, Bakalářské práce, Novinové články, Videa, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady : Certifikát, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Společenská smlouva, Oddací list, Rozsudek, Úmrtní list, Apostila, Plná moc, Živnostenský list, Vysvědčení, Odvolání, Stanovy, Notářský zápis, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor