Překlad textu v oboru: hotelnictví

Hledáte odborného překladatele pro obor: hotelnictví? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - hotelnictví - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - hotelnictví – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do španělštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do italštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor hotelnictví)

Ekonomické překlady : Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení

Prezentační překlady : Webové stránky, Průvodce, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Prezentace, Billboardy a plakáty, Reklama, Letáky, Knihy, Katalog, PPC reklama

Právní překlady : Dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo, Právní dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Obchodní právo

Technické překlady : Norma, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technologické postupy, Technická zpráva, Revizní zpráva, Příručka, Certifikát, Návod k použití, Manuál, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady : Společenská smlouva, Soudní žaloba, Stanovy, Revizní zpráva, Oddací list, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Diplom, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Úmrtní list, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Vysvědčení, Norma, Živnostenský list

Všeobecné překlady : Novinové články, Diplomové práce, Abstrakt, Dopis, Firemní korespondence, Životopisy, Vědecké práce, Videa, Bakalářské práce, Email, Překlady webových stránek

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor