Překlad textu v oboru: hardware

Hledáte odborného překladatele pro obor: hardware? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - hardware - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - hardware – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do polštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor hardware)

Technické překlady : Odborný text, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k obsluze, Příručka, Norma, Manuál, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k použití

Ekonomické překlady : Výběrová řízení, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Dluhopisy, Akcie, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Rozvahy

Prezentační překlady : Průvodce, Prezentace, Reklama, Tiskoviny, Knihy, PPC reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Katalog

Právní překlady : Žaloba, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Občanské právo, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady : Firemní korespondence, Diplomové práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Email, Životopisy, Novinové články, Dopis, Abstrakt, Bakalářské práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady : Pracovní smlouva, Diplom, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Vysvědčení, Společenská smlouva, Stanovy, Notářský zápis, Certifikát, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Rodný list, Úmrtní list, Norma, Odvolání, Živnostenský list, Oddací list, Soudní žaloba, Apostila, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor