Překlad textu v oboru: geologie

Hledáte odborného překladatele pro obor: geologie? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - geologie - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - geologie – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do italštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do francouzštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor geologie)

Technické překlady : Odborný text, Příručka, Certifikát, Návod k obsluze, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k použití, Norma, Prohlášení o shodě, Manuál, Technologické postupy

Prezentační překlady : Prezentace, Reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Průvodce, Letáky, Tiskoviny, PPC reklama, Webové stránky, Inzertní a PR články, Katalog

Právní překlady : Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Smlouva

Všeobecné překlady : Email, Videa, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Vědecké práce, Novinové články, Diplomové práce, Životopisy, Dopis, Abstrakt

Ekonomické překlady : Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Akcie, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Dluhopisy, Audity projektů, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady : Zakladatelská listina, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Odvolání, Společenská smlouva, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Potvrzení o studiu, Plná moc, Notářský zápis, Vysvědčení, Stanovy, Rozsudek, Norma, Revizní zpráva, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Průkaz totožnosti, Oddací list, Vysvědčení

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor