Překlad textu v oboru: fyzika

Hledáte odborného překladatele pro obor: fyzika? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - fyzika - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - fyzika – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do španělštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor fyzika)

Ekonomické překlady : Výběrová řízení, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy

Prezentační překlady : Reklama, Tiskoviny, Knihy, Webové stránky, Prezentace, Katalog, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Průvodce, Letáky

Technické překlady : Návod k použití, Norma, Odborný text, Příručka, Certifikát, Technická zpráva, Manuál, Technologické postupy, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě

Právní překlady : Směrnice EU, Smlouva, Občanské právo, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Dokumenty, Odvolání, Žaloba

Všeobecné překlady : Dopis, Abstrakt, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Diplomové práce, Firemní korespondence, Vědecké práce, Životopisy, Email, Novinové články, Videa

Soudní překlady, úřední překlady : Zakladatelská listina, Certifikát, Apostila, Oddací list, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Diplom, Odvolání, Rodný list, Rozsudek, Plná moc, Stanovy, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Norma, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor