Překlad textu v oboru: finance

Hledáte odborného překladatele pro obor: finance? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - finance - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - finance – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do polštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor finance)

Právní překlady : Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Odvolání, Dokumenty, Smlouva

Ekonomické překlady : Účetní výkazy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy

Technické překlady : Manuál, Návod k obsluze, Norma, Certifikát, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technologické postupy, Příručka, Odborný text, Návod k použití

Prezentační překlady : PPC reklama, Reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Webové stránky, Katalog, Knihy, Průvodce, Tiskoviny, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady : Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Živnostenský list, Vysvědčení, Úmrtní list, Společenská smlouva, Rozsudek, Plná moc, Průkaz totožnosti, Rodný list, Oddací list, Certifikát, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Norma, Notářský zápis, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Stanovy, Odvolání

Všeobecné překlady : Firemní korespondence, Videa, Vědecké práce, Email, Životopisy, Novinové články, Překlady webových stránek, Dopis, Abstrakt, Bakalářské práce, Diplomové práce

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor