Překlad textu v oboru: farmacie

Hledáte odborného překladatele pro obor: farmacie? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - farmacie - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - farmacie – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do němčiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do maďarštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor farmacie)

Ekonomické překlady : Audity projektů, Akcie, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Daňové formuláře

Technické překlady : Revizní zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Manuál, Technická zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Norma, Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k použití

Právní překlady : Odvolání, Žaloba, Dokumenty, Právní dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky

Prezentační překlady : Katalog, Průvodce, Letáky, Tiskoviny, Reklama, Knihy, PPC reklama, Inzertní a PR články, Prezentace, Webové stránky, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady : Novinové články, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Dopis, Videa, Životopisy, Vědecké práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Email

Soudní překlady, úřední překlady : Oddací list, Společenská smlouva, Norma, Odvolání, Apostila, Úmrtní list, Stanovy, Rozsudek, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Živnostenský list, Rodný list, Plná moc, Certifikát

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor