Překlad textu v oboru: energetika

Hledáte odborného překladatele pro obor: energetika? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - energetika - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - energetika – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do italštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do angličtiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor energetika)

Ekonomické překlady : Daňové formuláře, Akcie, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výběrová řízení

Technické překlady : Technická zpráva, Certifikát, Norma, Návod k použití, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Příručka, Odborný text, Manuál, Technologické postupy

Všeobecné překlady : Vědecké práce, Novinové články, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Videa, Životopisy, Email, Abstrakt, Dopis

Právní překlady : Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Právní dokumenty, Žaloba, Dokumenty, Směrnice EU, Odvolání

Prezentační překlady : Průvodce, Letáky, Tiskoviny, Knihy, Inzertní a PR články, Webové stránky, PPC reklama, Reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady : Plná moc, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Rozsudek, Odvolání, Certifikát, Živnostenský list, Oddací list, Vysvědčení, Notářský zápis, Apostila

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor