Překlad textu v oboru: elektrotechnika

Hledáte odborného překladatele pro obor: elektrotechnika? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - elektrotechnika - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - elektrotechnika – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor elektrotechnika)

Ekonomické překlady : Daňové formuláře, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Akcie

Technické překlady : Revizní zpráva, Manuál, Návod k použití, Příručka, Technická zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k obsluze, Norma, Certifikát

Právní překlady : Smlouva, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Směrnice EU, Žaloba

Prezentační překlady : Reklama, Tiskoviny, Katalog, Letáky, Průvodce, Knihy, PPC reklama, Inzertní a PR články, Prezentace, Billboardy a plakáty, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady : Plná moc, Norma, Pracovní smlouva, Stanovy, Notářský zápis, Rodný list, Vysvědčení, Společenská smlouva, Živnostenský list, Certifikát, Apostila, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Oddací list, Diplom, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné překlady : Email, Diplomové práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Abstrakt, Dopis, Životopisy, Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Novinové články

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor