Překlad textu v oboru: ekonomika

Hledáte odborného překladatele pro obor: ekonomika? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - ekonomika - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - ekonomika – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do španělštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor ekonomika)

Prezentační překlady : Prezentace, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Katalog, Webové stránky, Letáky, Reklama, Knihy, Průvodce

Ekonomické překlady : Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Akcie

Právní překlady : Dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady : Dopis, Vědecké práce, Email, Novinové články, Diplomové práce, Firemní korespondence, Videa, Životopisy, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Abstrakt

Technické překlady : Návod k použití, Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Příručka, Revizní zpráva, Technická zpráva, Norma, Manuál, Technologické postupy

Soudní překlady, úřední překlady : Certifikát, Společenská smlouva, Rodný list, Plná moc, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Vysvědčení, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Norma, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Oddací list, Apostila, Potvrzení o studiu, Odvolání, Stanovy, Úmrtní list, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor