Překlad textu v oboru: ekologie

Hledáte odborného překladatele pro obor: ekologie? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - ekologie - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - ekologie – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do čínštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor ekologie)

Technické překlady : Návod k obsluze, Odborný text, Technická zpráva, Certifikát, Návod k použití, Manuál, Prohlášení o shodě, Norma, Technologické postupy, Revizní zpráva, Příručka

Právní překlady : Smlouva, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Občanské právo

Ekonomické překlady : Akcie, Daňové formuláře, Rozvahy, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Všeobecné překlady : Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Životopisy, Bakalářské práce, Diplomové práce, Dopis, Vědecké práce, Abstrakt, Videa, Email, Novinové články

Prezentační překlady : Tiskoviny, Katalog, PPC reklama, Webové stránky, Průvodce, Reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Letáky, Inzertní a PR články, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady : Živnostenský list, Společenská smlouva, Notářský zápis, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Stanovy, Diplom, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Rodný list, Plná moc, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Certifikát, Norma, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Rozsudek, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor