Překlad textu v oboru: dřevozpracující průmysl

Hledáte odborného překladatele pro obor: dřevozpracující průmysl? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - dřevozpracující průmysl - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - dřevozpracující průmysl – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do maďarštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do španělštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor dřevozpracující průmysl)

Ekonomické překlady : Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Dluhopisy

Technické překlady : Prohlášení o shodě, Odborný text, Technická zpráva, Návod k použití, Certifikát, Příručka, Revizní zpráva, Technologické postupy, Manuál, Návod k obsluze, Norma

Právní překlady : Smlouva, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba, Směrnice EU, Právní dokumenty, Dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Obchodní právo

Prezentační překlady : Letáky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Reklama, Tiskoviny, Knihy, Katalog, Webové stránky, Průvodce, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady : Oddací list, Stanovy, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Apostila, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Odvolání, Diplom, Norma, Vysvědčení, Plná moc, Rozsudek

Všeobecné překlady : Email, Diplomové práce, Abstrakt, Novinové články, Vědecké práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Videa, Dopis, Překlady webových stránek, Životopisy

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor