Překlad textu v oboru: chlazení

Hledáte odborného překladatele pro obor: chlazení? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - chlazení - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - chlazení – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do španělštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do čínštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor chlazení)

Technické překlady : Certifikát, Příručka, Odborný text, Norma, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technologické postupy, Návod k obsluze, Revizní zpráva

Právní překlady : Odvolání, Žaloba, Smlouva, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Dokumenty, Směrnice EU

Ekonomické překlady : Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady : Plná moc, Odvolání, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Vysvědčení, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Stanovy, Norma, Zakladatelská listina, Diplom, Oddací list, Apostila, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Rodný list, Rozsudek, Živnostenský list

Prezentační překlady : Letáky, Reklama, Prezentace, Webové stránky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Knihy, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Průvodce, Katalog

Všeobecné překlady : Abstrakt, Email, Dopis, Videa, Firemní korespondence, Novinové články, Vědecké práce, Životopisy, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor