Překlad textu v oboru: chemie

Hledáte odborného překladatele pro obor: chemie? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - chemie - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - chemie – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do francouzštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do italštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor chemie)

Ekonomické překlady : Akcie, Výroční zprávy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Právní překlady : Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání, Dokumenty, Právní dokumenty

Všeobecné překlady : Dopis, Firemní korespondence, Životopisy, Vědecké práce, Diplomové práce, Novinové články, Bakalářské práce, Abstrakt, Email, Videa, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady : Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Plná moc, Rodný list, Zakladatelská listina, Stanovy, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Odvolání, Oddací list, Živnostenský list, Notářský zápis, Revizní zpráva, Norma, Apostila, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Diplom, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení

Technické překlady : Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Manuál, Technologické postupy, Certifikát, Norma, Technická zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Návod k použití

Prezentační překlady : Inzertní a PR články, PPC reklama, Webové stránky, Průvodce, Katalog, Tiskoviny, Prezentace, Billboardy a plakáty, Reklama, Letáky, Knihy

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor