Překlad textu v oboru: cestovní ruch

Hledáte odborného překladatele pro obor: cestovní ruch? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - cestovní ruch - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - cestovní ruch – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do němčiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor cestovní ruch)

Právní překlady : Občanské právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Dokumenty

Prezentační překlady : Katalog, Knihy, Průvodce, Letáky, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Prezentace, PPC reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Reklama

Ekonomické překlady : Účetní výkazy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady : Plná moc, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Certifikát, Stanovy, Rozsudek, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Oddací list, Revizní zpráva, Norma, Soudní žaloba, Rodný list, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Apostila, Odvolání, Diplom, Úmrtní list, Notářský zápis

Všeobecné překlady : Dopis, Životopisy, Diplomové práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Vědecké práce, Videa, Překlady webových stránek, Abstrakt, Email, Novinové články

Technické překlady : Certifikát, Technologické postupy, Odborný text, Technická zpráva, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k použití, Manuál, Norma, Návod k obsluze

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor