Překlad textu v oboru: biotechnologie

Hledáte odborného překladatele pro obor: biotechnologie? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - biotechnologie - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - biotechnologie – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do maďarštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ukrajinštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor biotechnologie)

Právní překlady : Směrnice EU, Odvolání, Obchodní právo, Žaloba, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady : Webové stránky, Knihy, Letáky, Tiskoviny, Prezentace, Billboardy a plakáty, Reklama, Katalog, PPC reklama, Průvodce, Inzertní a PR články

Technické překlady : Návod k použití, Technologické postupy, Technická zpráva, Norma, Odborný text, Revizní zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Certifikát, Manuál, Návod k obsluze

Ekonomické překlady : Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie, Audity projektů, Výběrová řízení, Rozvahy, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady : Rodný list, Úmrtní list, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Plná moc, Živnostenský list, Revizní zpráva, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Diplom, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Notářský zápis, Vysvědčení, Norma, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba

Všeobecné překlady : Videa, Email, Překlady webových stránek, Životopisy, Firemní korespondence, Diplomové práce, Vědecké práce, Novinové články, Bakalářské práce, Abstrakt, Dopis

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor