Překlad textu v oboru: biologie

Hledáte odborného překladatele pro obor: biologie? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - biologie - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - biologie – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do čínštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor biologie)

Prezentační překlady : Průvodce, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Tiskoviny, Prezentace, Letáky, Reklama, Inzertní a PR články, PPC reklama, Knihy, Katalog

Technické překlady : Odborný text, Technologické postupy, Manuál, Prohlášení o shodě, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technická zpráva, Norma, Příručka, Návod k použití

Právní překlady : Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Smlouva, Směrnice EU, Žaloba

Ekonomické překlady : Daňové formuláře, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Rozvahy, Akcie

Všeobecné překlady : Novinové články, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Email, Životopisy, Vědecké práce, Diplomové práce, Abstrakt, Dopis, Videa

Soudní překlady, úřední překlady : Notářský zápis, Norma, Vysvědčení, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Soudní žaloba, Apostila, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Revizní zpráva, Úmrtní list, Diplom, Rodný list, Stanovy, Potvrzení o studiu, Odvolání, Společenská smlouva, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor