Překlad textu v oboru: bezpečnost práce

Hledáte odborného překladatele pro obor: bezpečnost práce? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - bezpečnost práce - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - bezpečnost práce – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do maďarštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor bezpečnost práce)

Právní překlady : Směrnice EU, Občanské právo, Dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Žaloba

Ekonomické překlady : Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Akcie, Rozvahy, Dluhopisy

Prezentační překlady : Letáky, Katalog, PPC reklama, Průvodce, Prezentace, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Webové stránky

Technické překlady : Revizní zpráva, Návod k použití, Odborný text, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Manuál, Příručka, Norma, Technická zpráva, Technologické postupy, Certifikát

Všeobecné překlady : Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Vědecké práce, Videa, Překlady webových stránek, Dopis, Životopisy, Email

Soudní překlady, úřední překlady : Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Norma, Oddací list, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Odvolání, Soudní žaloba, Certifikát, Vysvědčení, Apostila, Plná moc, Diplom, Živnostenský list, Rodný list, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor