Překlad textu v oboru: beletrie

Hledáte odborného překladatele pro obor: beletrie? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - beletrie - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - beletrie – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ukrajinštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor beletrie)

Ekonomické překlady : Výběrová řízení, Účetní výkazy, Audity projektů, Rozvahy, Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výroční zprávy

Technické překlady : Návod k použití, Norma, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Manuál, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Technická zpráva, Certifikát, Odborný text, Příručka

Prezentační překlady : Reklama, PPC reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Tiskoviny, Webové stránky, Průvodce, Prezentace, Katalog, Knihy, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady : Vědecké práce, Abstrakt, Novinové články, Videa, Dopis, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Email, Bakalářské práce, Diplomové práce, Životopisy

Právní překlady : Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Žaloba

Soudní překlady, úřední překlady : Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Plná moc, Revizní zpráva, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Certifikát, Soudní žaloba, Stanovy, Norma, Oddací list, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Odvolání, Notářský zápis, Úmrtní list, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Průkaz totožnosti

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor