Překlad textu v oboru: bankovnictví

Hledáte odborného překladatele pro obor: bankovnictví? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - bankovnictví - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - bankovnictví – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do němčiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor bankovnictví)

Ekonomické překlady : Daňové formuláře, Akcie, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Právní překlady : Občanské právo, Obchodní právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Žaloba, Odvolání, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva

Všeobecné překlady : Bakalářské práce, Abstrakt, Vědecké práce, Email, Videa, Překlady webových stránek, Novinové články, Dopis, Firemní korespondence, Diplomové práce, Životopisy

Prezentační překlady : Webové stránky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog, PPC reklama, Knihy, Prezentace, Letáky, Průvodce, Reklama

Technické překlady : Návod k použití, Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva, Revizní zpráva, Certifikát, Příručka, Prohlášení o shodě, Norma, Manuál, Odborný text

Soudní překlady, úřední překlady : Oddací list, Soudní žaloba, Rodný list, Průkaz totožnosti, Apostila, Vysvědčení, Úmrtní list, Diplom, Pracovní smlouva, Rozsudek, Zakladatelská listina, Odvolání, Revizní zpráva, Notářský zápis, Společenská smlouva, Stanovy, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Norma, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Plná moc

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor