Překlad textu v oboru: automobilový průmysl

Hledáte odborného překladatele pro obor: automobilový průmysl? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - automobilový průmysl - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - automobilový průmysl – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do maďarštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do italštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor automobilový průmysl)

Technické překlady : Certifikát, Návod k použití, Odborný text, Technologické postupy, Technická zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Příručka, Norma, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva

Právní překlady : Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání

Prezentační překlady : Webové stránky, Průvodce, Inzertní a PR články, Reklama, Katalog, Prezentace, Letáky, Billboardy a plakáty, Knihy, PPC reklama, Tiskoviny

Ekonomické překlady : Ekonomické analýzy, Audity projektů, Daňové formuláře, Akcie, Rozvahy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky

Soudní překlady, úřední překlady : Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Oddací list, Úmrtní list, Společenská smlouva, Vysvědčení, Apostila, Odvolání, Rozsudek, Certifikát, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Vysvědčení, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Rodný list, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Potvrzení o studiu

Všeobecné překlady : Email, Dopis, Novinové články, Životopisy, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Bakalářské práce

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor