Překlad textu v oboru: automatizace

Hledáte odborného překladatele pro obor: automatizace? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - automatizace - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - automatizace – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do němčiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor automatizace)

Technické překlady : Certifikát, Návod k použití, Návod k obsluze, Manuál, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Odborný text, Technická zpráva, Norma, Technologické postupy, Příručka

Právní překlady : Dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Obchodní právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky

Prezentační překlady : Reklama, PPC reklama, Tiskoviny, Knihy, Průvodce, Inzertní a PR články, Katalog, Webové stránky, Letáky, Prezentace, Billboardy a plakáty

Ekonomické překlady : Výroční zprávy, Rozvahy, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení

Všeobecné překlady : Abstrakt, Diplomové práce, Videa, Novinové články, Bakalářské práce, Životopisy, Email, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Dopis, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady : Notářský zápis, Odvolání, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Certifikát, Oddací list, Apostila, Živnostenský list, Diplom, Stanovy, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Rodný list, Pracovní smlouva, Norma, Soudní žaloba, Plná moc

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor