Překlad textu v oboru: audio-video

Hledáte odborného překladatele pro obor: audio-video? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - audio-video - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - audio-video – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do francouzštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do maďarštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor audio-video)

Technické překlady : Certifikát, Revizní zpráva, Norma, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k použití, Příručka, Návod k obsluze, Odborný text, Manuál

Ekonomické překlady : Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře

Právní překlady : Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Odvolání, Smlouva, Směrnice EU, Dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady : Reklama, Tiskoviny, Letáky, Průvodce, Inzertní a PR články, Knihy, PPC reklama, Katalog, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Prezentace

Všeobecné překlady : Životopisy, Abstrakt, Bakalářské práce, Diplomové práce, Dopis, Překlady webových stránek, Videa, Firemní korespondence, Vědecké práce, Email, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady : Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Stanovy, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Diplom, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Odvolání, Norma, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Notářský zápis, Oddací list, Rozsudek, Revizní zpráva, Vysvědčení, Úmrtní list

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor