Překlad do němčiny, z němčiny: oddací list

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Profesionální překlady němčiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Oddací list - Překlad – Německý jazyk

Hledáte překladatele německého jazyka? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s tímto druhem překladu.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

Překlad oddacího listu vyhotovíme rychle a kvalitně i s úředním razítkem (soudním ověřením).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Konkrétně: běžný překlad oddacího listu z/do němčiny, soudní překlad oddacího listu z/do němčiny (úřední překlad oddacího listu z/do němčiny), korekturu oddacího listu z/do němčiny.

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Přeložíme vám oddací list do němčiny nebo z němčiny. Jsme schopni zajistit rovněž překlad oddacího listu do:
francouzštiny, ukrajinštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, polštiny, angličtiny, maďarštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Všeobecně ohledně práce překladatele:

Překladatel je člověk, který převádí texty z jednoho jazyka do jiného, či přesněji řečeno odborník na písemné jazykově-kulturní zprostředkování. Z translatologického hlediska je překladatel pouze ten, kdo produkuje psaný převod jednoho jazykového kódu do druhého. Odborník na ústní jazykově-kulturní zprostředkování je pak označován jako tlumočník. Zastřešující pojem pro překladatele a tlumočníka je translátor.

Profesionální překladatelé zpravidla provádějí překlady z cizího jazyka do své mateřštiny, neboť tímto způsobem bývá dosahováno nejkvalitnějších výsledků. Pro překladatelsví jsou též dobře využitelní bilingvální lidé.

V České republice je provádění překladů volnou živností. Pro soudně ověřené překlady je ale nutné složit speciální překladatelskou státní jazykovou zkoušku.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překladatel