Překlad z polského jazyka - smlouva o výhradní distribuci

Překlad smlouvy o výhradní distribuci pro firmu GLASIERT s.r.o. Profesionální překlady z/do polštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Oslovte nás pro rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky.

Překlad smlouvy o výhradní distribuci z polského jazyka

Přes náš poptávkový formulář nás před nedávnem kontaktovala tuzemská firma s prosbou o běžný překlad smlouvy o výhradní distribuci. Jednalo se o překlad z jazyka polského do českého. Klientovi jsme zaslali tuto odpověď s cenovou nabídkou:

Dobrý den,

děkuji za Vaši poptávku.

Cenová nabídka na překlad z polštiny do češtiny:

- xxx  Kč/1NS ( 1NS = 1800 znaků včetně mezer).

Váš dokument má cca:

  • 9,5 NS.

Celková cena tedy bude:

  • Xxx Kč bez DPH.

Termín vyhotovení:

  • Cca 5 dní od potvrzení objednávky.

 

Překlad provádí rodilý mluvčí, což zabraňuje případným reklamacím a nepříjemnostem.

Prosím o potvrzení objednávky.

S pozdravem

PŘEKLADY s. r. o.

00420 603 440 905

 

Klient ještě tentýž den reagoval slovy:

Dobrý den,

Souhlasíme s nabídkou, prosím přeložte text.

Fakturu s překladem zašlete na xxx. Fakturační údaje jsou : xxx …

Děkuji.

S pozdravem

GLASIERT, s.r.o.

 

Postup byl pak standardní. Zaslali jsme zákazníkovi elektronickou fakturu a požádali o úhradu předem a zaslání potvrzení o převodu. Jakmile se tak stalo, překlady jsme ihned zahájili. Po těchto všech formalitách jsme přeložený text zaslali mailem klientovi, a to ještě dříve než předpokládaných pět dní.

 

Níže si můžete přečíst ukázku překládaného textu:

Producent oświadcza, że posiada wszelkie certyfikaty i uprawnienia Producenta upoważniające go do produkcji Produktu oraz że posiada znaki handlowe, znaki ochronne, nazwy handlowe i wszelkie inne prawa Producenta do produkcji i oznaczania Produktu, a dostawa Produktu nie narusza praw własności przemysłowej osób trzecich.
Strony umowy niniejszym wyraźnie oświadczają, iż przeczytały niniejszą Umowę przed jej podpisaniem oraz że zawierają Umowę po osiągnięciu porozumienia, według prawdziwej i wolnej woli, w sposób pewny, wiążący i zrozumiały.

Výrobce prohlašuje, že vlastní veškeré certifikáty a oprávnění Výrobce opravňující jej k výrobě Výrobku a že také disponuje obchodními značkami, ochrannými známkami, obchodními názvy a veškerými jinými právy Výrobce k výrobě a označování Výrobku, a dodání Výrobku nenarušuje průmyslová práva třetích osob.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že Smlouvu uzavírají po dosažení dohody, na základě skutečné a svobodné vůle, rozhodně, závazně a srozumitelně.

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.