Překlad návrhu do polštiny - snížení výživného pro nezletilé dítě

Překlad návrhu na snížení výživného. Profesionální překlady z/do polštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Nechte si udělat rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky.

Překlad návrhu na snížení výživného pro nezletilé dítě do polského jazyka

Tentokrát jsme obdrželi velmi stručný mail. V předmětu bylo napsáno pouze: s češtiny do polštiny=.

 Jak je u nás zvykem, poslali jsme klientovi cenovou nabídku spolu s odhadovaným termínem, kdy by mohl být překlad přibližně vyhotoven a čekali jsme na odsouhlasení nabídky zatím neznámým klientem. Zákazník stvrdil slovy, že s předloženou kalkulací souhlasí a potvrzuje tedy objednávku překladu do polštiny, zároveň hned uvedl i své fakturační údaje. Přistoupili jsme tedy k vystavení elektronické faktury a tu jsme mu zaslali s prosbou o uhrazení a zaslání zpět potvrzení o úhradě. Tak se taky stalo, takže už nic nám nebránilo, abychom překlady zahájili. Text jsme poslali naší rodilé překladatelce a výsledkem byl polský překlad, který si můžete přečíst níže.

 

Pro zvídavé je zde výňatek z překladu:

Návrh na snížení výživného pro nezletilé dítě

Výživné pro nezl. xxx bylo naposledy upraveno rozsudkem Sadu Rejonowego w Jaroslawiu Sygn. Akt VIII. R.C.131/13, jímž mi bylo uloženo platit výživné ve výši xxx zl. Soud tehdy vycházel z mého předpokládaného příjmu, který jsem dokládal pro stanovení výživného.
V roce xxx jsem přišel o práci a nové zaměstnání jsem našel od xxx a jsem zaměstnán u firmy: xxx, kde pobírám mzdu ve výši xxx Kč čistého měsíčně. Není v současné době v mých silách nalézt zaměstnání, kde bych měl příjem vyšší.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti a na změnu poměrů, která nastala od doby předchozího rozhodnutí o výživném, navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek.

--------------------------------------------------------------------------

Pozew o obniżenie alimentów na małoletnie dziecko

Alimenty na małoletniego xxx zostały ostatnio uregulowane wyrokiem Sądu Rejonowego w Jarosławiu, sygn. akt VIII. R.C.131/13, który nakazywał płacenie alimentów w wysokości xxx zł. Sąd opierał się wówczas na moim szacunkowym dochodzie, który dokumentowałem na potrzeby ustalenia alimentów.
W xxx roku straciłem pracę, a nowe zatrudnienie znalazłem w xxx. Jestem zatrudniony w firmie: xxx.  Moje wynagrodzenie wynosi xxx CZK netto miesięcznie. Obecnie nie jestem w stanie znaleźć zatrudnienia, które oferowałoby wyższy dochód.

Uwzględniając powyższe fakty oraz zmianę stanu, która zaistniała od czasu wcześniejszego orzeczenia o świadczeniach alimentacyjnych, wnoszę, aby sąd wydał niniejsze orzeczenie.

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.