Překlad instrukce z angličtiny - možnosti seřízení tlumičů

Překlad možností seřízení pro čtyřkolky pro firmu Petr Brhel International Transport s.r.o. Profesionální překlady z/do angličtiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Nechte si udělat rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky. Zodpovíme Vaše dotazy.

Překlad instrukce seřízení tlumičů z anglického jazyka

Prostřednictvím našeho formuláře se na naši překladatelskou agenturu obrátil klient s prosbou o technycký překlad šesti normostran z anglického jazyka do českého. V odpovědi jsme mu zaslali tedy cenovou nabídku dle počtu NS a předpokládaný termín vyhotovení překladu z angličtiny. Klient se vším souhlasil a tak nám obratem zaslal své fakturační údaje. Jakmile od nás obdržel elektronickou fakturu na mail k úhradě, ihned nám poslal i potvrzení, že zaplatil. Tato rychlá komunikace se zákazníkem zajistila, že jsme text stihli přeložit ještě dříve, než jsme předpokládali. Takže spokojenost byla oboustranná. Budeme se těšit, pokud se klient na nás znovu někdy obrátí.

Níže můžete nahlédnout na překládaný text:

All adjustments have the same basic principle:  the damper force increases when you rotate the adjustment to the right (clockwise). The maximum amount of clicks varies per adjustment.  The high speed adjustment has 15 clicks. Low speed 20 and the rebound adjustment has a maximum of 50 effective clicks. HDP is designed so that the compression damping automatically adjusts to the damper speed. The compression damping increases with high impacts or hard landings for extra support, just like Double Piston. However, HDP does not have a fixed transition point (as in the case of DP), but a variable transition point that changes to suit each unique shock load.
The free sag on the front damper should be 25 mm minimum. The rear damper should have a free sag around 40 mm.

----------------------------------------------

Všechny úpravy probíhají podle stejné základní zásady: síla tlumiče se zvyšuje, když otáčíte knoflíkem doprava (po směru hodinových ručiček). Maximální počet kliknutí se liší podle nastavení. Nastavení vysoké rychlosti má 15 kliknutí, nízké rychlosti 20 a úprava zpětného odrazu maximálně 50 účinných kliknutí.
HDP je navržen tak, aby se kompresní tlumení automaticky přizpůsobilo rychlosti tlumiče. Kompresní tlumení se posiluje s vysokými nárazy nebo tvrdým dopady a zvyšuje nosnost jako dvojitý píst. Avšak HDP nemá pevný bod přechodu (jako v případě DP), nýbrž variabilní bod přechodu, který se mění tak, aby se přizpůsobil každému jedinečnému zatížení nárazem.
Průvěs předního tlumiče by měl být minimálně 25 mm minimum. Průvěs zadního tlumiče by měl být okolo 40 mm.

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.