Překlad do polštiny - smlouva o prodeji podílů

Expresní překlad smlouvy o prodeji podílů pro firmu Lumen Holding a.s. Profesionální překlady z/do polštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Nechte si udělat rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky a my Vás budeme rádi informovat.

Překlad smlouvy o prodeji podílů do polského jazyka

 

Před nedávnem nás kontaktoval náš potencionální klient s prosbou o urychlený překlad do polského jazyka. A to konkrétně tímto mailem:

Dobrý den,

obracím se na Vás s velikou prosbou, která má velice krátký termín na zpracování.

Byli by jste prosím schopni vyhotovit překlad textu z přílohy během dopoledne 24. 4. ? Je to pouze několik vět.

Pro urychlení by postačil text 1 až 3 paragrafů, a to bez jakéhokoliv naformátování. To už klidně upravíme sami.

Fakturu uhradíme klidně již zítra obratem.

Prosím vás o brzkou odpověď.

Předem děkuji

LUMEN HOLDING a.s.

Jelikož se jednalo o expresní překlad do polštiny, museli jsme velmi rychle jednat, a tak se i stalo. Věnovali jsme mu velkou pozornost. Zkazníka jsme obratem ujistili, že překlady do požadovaného termínu, tj. ihned do následujícího dne, zajistíme. Urychleně jsme text zaslali našemu zkušenému a spolehlivému rodilému překladateli s upozorněním, že termín vyhotovení musí být do druhého dne, na což jsme obdrželi kladnou odpověď s potvrzením, že se tak stane. Následující den už překlad "přistál" v mailové schránce našeho klienta.

Na závěr nám zákazník poděkoval slovy:

Dobrý den,

velice děkuji za rychlost! Potvrzuji přijetí překladu.

Pozitivní recenzi jsem Vám sice již na internet dávala, ale budu muset přidat další.

Budu Vás jen doporučovat.

Děkuji a přeji krásný den

LUMEN HOLDING a.s.

Znění překladu bylo následující:

Český text:

Strany uzavřely dne xxx smlouvu o převodu obchodního podílu (dále jen Smlouva), …

Strany se dohodly na prodloužení lhůty k uplatnění práva zpětné koupě ve prospěch Prodávajícího sjednaného v §5 bod 4 Smlouvy …

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou stejnopisech v české a polské jazykové verzi, po jednom vyhotovení v každé verzi pro každou stranu.  V případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost verze v českém jazyce. 

Polský překlad:

Strony umowy zawarły w dniu xxx umowę dotyczącą przeniesienia udziału (dalej tylko Umowa), …

Strony porozumiały się w sprawie wydłużenia terminu do wykorzystania prawa odkupu przez Sprzedającego  uzgodnionego w §5 punkt 4 Umowy …

Niniejszy aneks został sporządzony i podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w wersji językowej czeskiej i polskiej, po jednym egzemplarzu w każdej wersji językowej dla każdej ze stron. W razie wystąpienia różnic w wersjach językowych pierwszeństwo ma wersja w języku czeskim.

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.