Překlady Kraj Jihomoravský

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kraj Jihomoravský

Překlad Kraj Jihomoravský

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kraj Jihomoravský.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kraj Jihomoravský

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kraj Jihomoravský bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kraj Jihomoravský nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kraj Jihomoravský: Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie, Výběrová řízení, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Technické překlady Kraj Jihomoravský: Revizní zpráva, Manuál, Odborný text, Návod k použití, Certifikát, Norma, Technická zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Příručka

Všeobecné překlady Kraj Jihomoravský: Abstrakt, Životopisy, Novinové články, Email, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Videa, Dopis, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Kraj Jihomoravský: Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Norma, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Soudní žaloba, Certifikát, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Revizní zpráva, Úmrtní list, Apostila, Stanovy, Společenská smlouva, Rodný list, Zakladatelská listina, Oddací list, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Diplom

Prezentační překlady Kraj Jihomoravský: Tiskoviny, Letáky, Knihy, Průvodce, Billboardy a plakáty, Reklama, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Prezentace, Katalog

Právní překlady Kraj Jihomoravský: Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo, Právní dokumenty, Odvolání, Dokumenty, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kraj Jihomoravský, Korektura Kraj Jihomoravský, Odborné překlady Kraj Jihomoravský, Právní překlady Kraj Jihomoravský, Překladatelská agentura Kraj Jihomoravský, Soudní překladatel Kraj Jihomoravský, Soudní překlady Kraj Jihomoravský, Technické překlady Kraj Jihomoravský, Tlumočení Kraj Jihomoravský, Překlady fancouzštiny Kraj Jihomoravský, Překlady italštiny Kraj Jihomoravský, Překlady maďarštiny Kraj Jihomoravský, Překlady španělštiny Kraj Jihomoravský, Překlady ukrajinštiny Kraj Jihomoravský