Expresní překlady Kraj Jihomoravský

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kraj Jihomoravský

Expresní překlad Kraj Jihomoravský

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kraj Jihomoravský.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kraj Jihomoravský

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kraj Jihomoravský bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kraj Jihomoravský nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kraj Jihomoravský: Obchodní právo, Smlouva, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Občanské právo, Odvolání, Právní dokumenty

Technické překlady Kraj Jihomoravský: Technologické postupy, Certifikát, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Návod k obsluze, Odborný text, Návod k použití, Manuál, Revizní zpráva, Příručka

Ekonomické překlady Kraj Jihomoravský: Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie

Prezentační překlady Kraj Jihomoravský: Knihy, PPC reklama, Katalog, Prezentace, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Webové stránky, Letáky, Průvodce, Reklama

Všeobecné překlady Kraj Jihomoravský: Videa, Překlady webových stránek, Životopisy, Dopis, Bakalářské práce, Vědecké práce, Diplomové práce, Email, Novinové články, Firemní korespondence, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Kraj Jihomoravský: Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Oddací list, Vysvědčení, Certifikát, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Rodný list, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Živnostenský list, Plná moc, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Rozsudek, Soudní žaloba, Norma, Stanovy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad