Překlady Kraj Jihočeský

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kraj Jihočeský

Překlad Kraj Jihočeský

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kraj Jihočeský.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kraj Jihočeský

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kraj Jihočeský bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kraj Jihočeský nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kraj Jihočeský: Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy, Akcie, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní výkazy

Právní překlady Kraj Jihočeský: Obchodní podmínky, Smlouva, Žaloba, Obchodní právo, Právní dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Směrnice EU, Odvolání

Technické překlady Kraj Jihočeský: Příručka, Prohlášení o shodě, Norma, Technologické postupy, Technická zpráva, Manuál, Návod k použití, Certifikát, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k obsluze

Prezentační překlady Kraj Jihočeský: Reklama, Průvodce, Billboardy a plakáty, Prezentace, Knihy, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Letáky, PPC reklama, Webové stránky, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Kraj Jihočeský: Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Certifikát, Diplom, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Notářský zápis, Rozsudek, Norma, Průkaz totožnosti, Oddací list, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Stanovy, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Apostila, Vysvědčení, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list

Všeobecné překlady Kraj Jihočeský: Životopisy, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Abstrakt, Videa, Bakalářské práce, Dopis, Novinové články, Vědecké práce, Diplomové práce, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kraj Jihočeský, Korektura Kraj Jihočeský, Odborné překlady Kraj Jihočeský, Právní překlady Kraj Jihočeský, Překladatelská agentura Kraj Jihočeský, Soudní překladatel Kraj Jihočeský, Soudní překlady Kraj Jihočeský, Technické překlady Kraj Jihočeský, Tlumočení Kraj Jihočeský, Překlady fancouzštiny Kraj Jihočeský, Překlady italštiny Kraj Jihočeský, Překlady maďarštiny Kraj Jihočeský, Překlady španělštiny Kraj Jihočeský, Překlady ukrajinštiny Kraj Jihočeský